منبع : چــــــــادرخاکی |روز نوروز
برچسب ها : روز، ,همین ,روزى ,شاید ,پیامبر ,بیعت ,همین روز، ,همان روزى ,روز، قائم